Veelal worden de tuinkantoren geplaatst op plekken waar een kraan voor nodig is. Omdat dit afhankelijk is van de situatie bij de klant wordende transportkosten per situatie bekeken en dus per opdracht bepaald.