Het Bottino tuinkantoor mag over het algemeen vergunningsvrij worden geplaatst. Dit heeft te maken met het te bebouwen oppervlak en of het tuinkantoor wordt aangesloten op een openbare infrastructuur zoals riolering. U kunt dit verifiëren door bij uw gemeente te informeren over de mogelijkheden of u kunt kijken op omgevingsloket.nl. Een goed hulpmiddel hierbij is de brochure van de Rijksoverheid ‘Vergunningvrij bouwen’. Uiteraard kunnen wij u helpen om dit voor u uit te zoeken.